Aanmeldende partijen

Als een organisatie merkt dat u geldzorgen heeft, dan kan deze u vragen of u contact wilt met Geldzaken070. Wij werken samen met schuldeisers, maar ook met inkomensverstrekkers (werkgevers of uitkeringsinstanties) en maatschappelijke organisaties (huisartsen, scholen, politie).